អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ នឹងធ្វើសន្និសីទ បញ្ជាក់ពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករ នៅរសៀលថ្ងែទី២៥នេះ

(ភ្នំពេញ) ៖ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក ហេង សួរ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះ នឹងធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មាន ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា របស់កម្មកររោងចក្រ សន្និសីទនេះដែរ និងប្រព្រិត្តនៅម៉ោង២ ស្ថិតនៅទីស្តីការក្រសួងការងារ ៕(សូមរងចាំអានព័ត៌មានពិស្តា)

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com