ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

(ភ្នំពេញ) ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

យោងប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរ៉ែ និងឋាមពល ស្តីពីការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥទ្ទនៈនៅកម្ពុជាលេខ ០៩៨ព.ណ . អរឯ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកិត្តិយស់ សូមជម្រាបជូនដំណឹងគ្រប់ស្ថានីយប្រេងឥទ្ទនៈទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ អំពីថ្លៃលក់ប្រេងឥទ្ទនៈ សម្រាប់អនុវត្តនូវថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧៕

 

 

19275070_1577982812214591_3802509537253643135_n

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com