អគ្គិសនីកម្ពុជាផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួន

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ។

ដូចនេះ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបជាព័ត៌មាន។

ខាងក្រោមនេះ  គឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា៖

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង