សៀវភៅ «ហ៊ុន សែន៖ ១០ឆ្នាំ នៃដំណើរកម្ពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩»

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃខួប​ ៤០ឆ្នាំ ​នៃការបង្កើត​ធនាគារជាតិ​ឡើងវិញ ​ថ្ងៃ១០តុលា ១៩៧៩-១០តុលា ២០១៩​ នៅថ្ងៃនេះ ​មានការផ្សព្វផ្សាយ​ជាឯកសារ ​PDF ​នូវ​សៀវភៅ ​”ហ៊ុនសែន៖ ១០ឆ្នាំ នៃដំណើរ​កម្ពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩” ​ដែលជាស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់​សម្តេច​តេជោ ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន​។

ហ៊ុន_សែន_១០​ឆ្នាំ​នៃ​ដំណើរ​កម្ពុជា

 

 

 

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com