ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា សាំងធម្មតាលក់ក្នុងតម្លៃ ៣,៧៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣,៦០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៣,៧៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ៣,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕(ឡុក សំរិត)

ខាងក្រោមនេះជា សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម៖

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង