៨​ខែ កម្ពុជា​នាំចេញ​អង្ករ បាន​ជាង ៣​សែន​តោន កើនឡើង ០,១% ធៀប​នឹង ៨​ខែ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

(​ភ្នំពេញ​)៖ របាយការណ៍​អំពី​ស្ថានភាព​នៃ​ការនាំចេញ​អង្ករ​កម្ពុជា ប្រចាំ​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩ បង្ហាញ ថា ក្នុង​រយៈពេល ៨​ខែ គិត​ចាប់ពី​ខែមករា ដល់​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​អង្ករ​សរុប ចំនួន ៣៤២.០៤៥ តោន គឺ​កើនឡើង ០,១០% ធៀប​នឹង ៨​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៨​។ ក្នុងនោះ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៨ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​អង្ករ​សរុប ចំនួន ៦២៦.២២៥ តោន ឆ្នាំ​២០១៧ ចំនួន ៦៣៥.៦៧៩ តោន ឆ្នាំ​២០១៦ ចំនួន ៥៤២.១៤៤ តោន និង​ឆ្នាំ​២០១៥ ចំនួន ៥៣៨.៣៩៦ តោន​។​

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង