(ព័ត៌មានរូបភាព)៖ នានាជុំវិញការប្រលងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៩នេះ

(​ភ្នំពេញ​)៖ Swift News សូមបង្ហាញនូវរូបភាពនានា ជុំវិញការប្រលងសញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ (​ប្រលង​បាក់​ឌុប) ឆ្នាំ២០១៩នេះ។ 

សូមបញ្ជាក់ថា ​ការប្រលង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ មាន​មណ្ឌល​ប្រលង សរុប ២០២ មណ្ឌល ក្នុងនោះ ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ ៧៥ មណ្ឌល និង​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម ១២៧ មណ្ឌល មាន ៤៧២៥ បន្ទប់ ដោយមាន​បេក្ខជន​ប្រឡង​សរុប​ចំនួន ១១៧០២៤ នាក់ ស្រី ៦០៤២១​នាក់​។

ក្នុងនោះ ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ មាន​ចំនួន ៤៤៦៨៣​នាក់ ស្រី ២៥២៨៥​នាក់ មាន ១៨១០​បន្ទប់ និង​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម មាន​ចំនួន ៧២៣៤១​នាក់ ស្រី ៣៥១៣៦​នាក់ មាន ២៩១៥​បន្ទប់​។៕

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com