អេង កុកថាយ ៖ ការស្រាវជ្រាវចងក្រងសាវតាព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ) ៖ អេង កុកថាយ គ្រូបណ្តុះបណ្តាល សាព័ត៌មាន បានលើកឡើងថា ការស្រាវជ្រាវចងក្រងសាវតាព័ត៌មានការស្រាវជ្រាវជា គឺ ជាការស្វែងរកនូវអ្វីដែលថ្មី និងស្វែងរកប្រភពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

អតីតនាពន្ធនាយកនៅទស្សនាវត្តីស្វែងរកការពិត លោក អេង កុកថាយ បានបន្តថា ការស្រាេះជ្រាវដែលខ្លាំង ត្រូវចុះដល់កន្លែង ស្វែងរកប្រភព ឯកសារ និងអ្នកដែលដឹងរឿង ឬអ្នកដែលអាចនិយាយ ឬហ៊ាននិយាយនូវអ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរក។ លោកថា ការស្រាវជ្រាវត្រូវប្រើពេលវេលាយូរ ច្រើន និងប្រមូលទុកនូវអ្វីៗ ដែលរកបានទុកក្នុងដៃ ដោយមានសរសេរយ៉ាងច្បាស់នូវពេលវេលា នៃការស្រាវជ្រាវ និងចៀសវាងការចម្លងពីប្រភពផ្សេង ជាដើម។

ការថ្លែងខាងលើនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចំណេះដឹងព័ត៌មាន ដល់អ្នកព័ត៌មាន និងនិស្សិត នៅសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល សសសក រាជធានីភ្នំពេញ។

 

20170424_142909 20170424_142711 20170424_142019 20170424_141652 20170424_140909 20170424_140828 20170424_140342 20170424_135328 20170424_134704 20170424_134312

 

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង