ការប្រឡងសិស្សពូកែទទូទាំងប្រទេសផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ផ្តើមស្អែកនេះ

(ភ្នំពេញ) ៖ ថ្ងៃនេះក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបានបញ្ចេញតារាប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាសារប្រឡងសិស្សពូកែទទូទាំងប្រទេសផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសាស្អែកនេះ។

 

សូមមើលកាលវិភាគប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០១៧ សម័យប្រឡង  ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ដូចខាងក្រោម៖

 

FB_IMG_1493012632489

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង