ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា ទទួលបានសិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខ​​លើផលិតផល​រថយន្ត​ គ្រឿងបន្លាស់​ និងគ្រឿងតុបតែង​ម៉ាក “FORD” នៅកម្ពុជា​

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា បានប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលនិង​ចែកចាយផ្តាច់មុខ លើផលិតផលរថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងតុបតែងម៉ាក “FORD” ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងបានឯកភាពកត់ត្រាទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូល និងចែក​ចាយ​ផ្តាច់មុខ លើផលិតផលរថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងតុបតែងម៉ាក “FORD” ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា របស់ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា៕

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង