សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ចាត់ទុករបាយការណ៍របស់ អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ និងសមាគម ធាងត្នោត ថានិយាយមួលបង្កាច់ខុសពីការពិត

(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ម្សិលមិញ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដោយបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍ដែលមួលបង្កាច់លើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី បង្ហាញពីរូបភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះ និងមើលរំលងតួនាទីដ៏សំខាន់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងបរិយាប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុ។

ការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ និងសមាគម ធាងត្នោត បានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយស្តីអំពី «ការធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យបញ្ចាំ» នៅថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩៕(ឡុក សំរិត)

ខាងក្រោមនេះជា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់សមាគមហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា៖

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង