ក្រសួងការងារប្រកាសឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាស្ពានចម្លងបន្តជំនាញសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៧ និងថ្នាក់ទី៨ និងទី៩

(ភ្នំពេញ) ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នូវរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាស្ពានចម្លងបន្តជំនាញសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទីថ្នាក់ទី៩ ទៅតាមគ្រិះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ៕(SNសឺន ជុំសុធន)

18057222_1455274174517338_438061107678167329_n 18057225_1455274171184005_6630258120523625613_n

 

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង