រំឭក​៖​ អនុក្រឹត្យ​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ក្នុង​ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០​ នៃ​ខេត្តបាត់ដំបង​

(​ភ្នំពេញ​)៖​ អនុក្រឹត្យ​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ខេត្តបាត់ដំបង​ ដែល​ចេញ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។​

​តាម​មាត្រា​៤​ នៃ​អនុក្រឹត្យ​ដដែល​នេះ​ រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហរិ​ញ្ញ​វត្ថុ​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំ​នង់​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​រៀបចំ​ដែនដី​ និង​នគរូបនីយកម្ម​ថ្នាក់​ជាតិ​ រដ្ឋមន្ត្រី​គ្រប់​ក្រសួង​ និង​ប្រធាន​គ្រប់​ស្ថាប័ន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ និង​អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាលខេត្ត​បាត់ដំបង​ ត្រូវ​ទទួល​បន្ទុក​អនុវត្ត​អនុក្រឹត្យ​នេះ​រៀៗ​ខ្លួន ​ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ៕​ (Swift​ News)

​សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​នៃ​អនុក្រឹត្យ​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ផែនការ​រៀបចំ​ដែនដី​ក្នុង​ចក្ខុវិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣០​ នៃ​ខេត្តបាត់ដំបង​ទាំងស្រុង​ដូច​ខាងក្រោម​៖

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង