ក្រោយៗកុំចេះតែហ៊ានទៀតលោកបងរមាស ដឹងផងថាឆ្កែជាពូជពិឃាត!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយៗកុំចេះតែហ៊ានទៀតលោកបងរមាស ដឹងផងថាឆ្កែជាពូជពិឃាត!។

អ្នកសម្ភាស៖ ហេតុអ្វីបានហ៊ានដល់ថ្នាក់ហ្នឹង?
ឆ្កែ៖ «វាជេរខ្ញុំ អាឆ្កែ! ក្តៅចិត្តពេក ដេញចាប់វាហែកសុីម៉ង!…»
អ្នកសម្ភាសន៍៖ មែននឹង អាណាមិនខឹងបេីវាជេរចឹង សូម្បីតែខ្ញុំក៏ខឹងដែរ ! មែនអត់អាឆ្កែ?
ឆ្កែ៖…….(តើអ្នកសម្ភាស មានវាសនាដូចលោកបងរមាសទេ?)៕ (SN-កុសល)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com