ពិភពលោក៖ តើពិតមែនទេ ដែលថាពុះ Apple ឲ្យក្លាយជា Huawei

(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់ពីពេលនេះទៅមុខ និម្មិតសញ្ញា របស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ ហ៊ូវៃ (Huawei) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដៃ ជាមួយនឹងកាំបិទ ទៅពុះជ្រៀក ផ្លែប៉ោម (Apple) ដែលជានិម្មិតសញ្ញា របស់ក្រុមហ៊ុន អេបផល(Apple) ទទួលបានជោគជ័យ១០០ភាគរយ សម្រាប់ពេលនេះ និងទៅអនាគត។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង