សម្ដេចព្រះគតិបណ្ឌិតឧត្តមបញ្ញា ដូង ផង់ ពាក់ស្បែកជើងមាសដំបូងបង្អស់ និងមានតែមួយអង្គគត់នៅកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចព្រះគតិបណ្ឌិតឧត្តមបញ្ញា ដូង ផង់ ប្រសូត្រ នៅស្រុកក្រូចឆ្មា ខេត្តកំពង់ចាម ចេញពីឪពុកម្តាយជាកូនកសិករ។ ពិតជាមិនធម្មតាមែន! ព្រះអង្គបានពាក់ស្បែកជើងធ្វើអំពីមាសសុទ្ធ និងមានតែមួយអង្គគត់នៅកម្ពុជា នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង