តើលោក លី ដារិទ្ធ អាចជាបេក្ខភាព …..នាថ្ងៃអនាគត់មែនទេ!

(ភ្នំពេញ)៖ តើលោក លី ដារិទ្ធ អាចជាបេក្ខភាព…នាថ្ងៃអនាគត់មែនទេ!

តាមប្រភពព័ត៌មាន ដែលចែកចាយដោយបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនារសៀលថ្ងៃនេះ បានសរសេរថា «…..»។

សូមអានខ្លឹមសារ និងរូបភាព ដែលបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកបានសរសេរ និងផុសទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម​៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង