ការប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវលើកពេលមួយថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ) ៖ ការប្រឡងសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវលើកពេលមួយថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ទៅប្រឡងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ វិញ យោងភាពចាំបាច់របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងថ្ងៃនេះ៕

 

FB_IMG_1492518650469

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង