សេចក្តីថ្លែងការណ៍​​បញ្ចប់បេសកកម្ម​​របស់លោកស្រី ​រ៉ូណា ស្មីត​​ នៅកម្ពុជា​​រយៈពេល​​១១ថ្ងៃ​​

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល១១ថ្ងៃនៅកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភានេះ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត​ អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចេញផ្សាយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា។

លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា រយៈពេល១១ថ្ងៃ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។ ក្នុងនោះ លោកស្រី បានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អ្នក​នយោបាយ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសហគមន៍អន្តរជាតិ ជាដើម។

សម្រាប់បេសកកម្មនេះ លោកស្រីបន្តផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងតាមដានពីដំណើរវិវត្តន៍ នានាចាប់តាំងពីបេសកកម្មរបស់លោកស្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងមក។ អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះ ក៏បន្តត្រួតពិនិត្យលើសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពដោយផ្តោតជាពិសេសលើការមិនរើសអើង និងសមភាព ព្រមទាំងការចូលរួម និងគណនេយ្យភាពផងដែរ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត ៖

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង