វីដេអូ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជា-ថៃ នឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ (GBC) លើកទី១៤ នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែកុម្ភៈ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង