លោកប៉ា ងួន ទៀង «កម្ពុជាមិនមែនជារបស់គណបក្សណានោះទេ»

(ភ្នំពេញ) ៖ នៅក្នុងកិច្ចសិក្ខាសាលពិគ្រោះយោបល ស្តីពី ការត្រៀមល្ខណៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ឋផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់លោកការបោះឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា នេះ លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM) បានលើកឡើងពីរចំនុចទៅអ្នកចូលរួមថា «កម្ពុជាមិនមែនជារបស់គណបក្សណានោះទេជារបស់សាធារណៈ ស្ថាប័នរដ្ឋ មន្ទីរក្រសួង អីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេជារបស់សាធារណៈ»។

 

លោក ប៉ា ងួនទៀង ក៏បានលើកឡើងពីសារសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំសង្កាត់ផងដែរ លោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ ៕(SN ជុំ សុធន)

photo_2017-03-31_15-56-39 photo_2017-03-31_16-22-30

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com