អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាចង់ពង្រឹងលទ្ឋិប្រជាធិបតេយ្យមុនពេលបោះឆ្នោត

(ភ្នំពេញ)៖ អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជា បើកសិក្ខាសាលាមួយ ស្តីពី ការពង្រឹងលទ្ឋិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការលើកកម្ពស់សុច្ចរិត តាមបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់មុនពេលបោះឆ្នោត។

 

អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាបានបើកសិក្ខាសាលានេះ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវេលាម៉ោង៨.០០នាទីព្រឹក នៅសាលប្រជុំនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន(YRDP) ។ (SN ជុំសុធន)

 

photo_2017-03-29_09-09-04 photo_2017-03-29_09-09-07 photo_2017-03-29_09-09-11 photo_2017-03-29_09-09-27 photo_2017-03-29_09-09-31

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង