ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រឡងបិទវគ្គផ្នែកភាសាបាលីនៅប្រទេសថៃ

(ភ្នំពេញ)៖ សម័្ពន្ឋសមណនិសិត្ស និសិត្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំប្រទេសថៃ ដែលជាសម័្ពន្ឋបង្កើតឡើងដោយព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងទ្រទ្រង់នូវការសិក្សានៅប្រទេសថៃ នារសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បានបើកម្មវិធីប្រឡងបិទវគ្គសិក្សាភាសាបាលីក្នុងឆ្នាំ២០១៦_២០១៧ របស់សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោម និងនិស្សិតបរទេស(English program)នៅសកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាលុងកន រាជវិទ្យាល័យ ខេត្ត ព្រះនគរស្រីអយុធ្យា ប្រទេសថៃ ក្នុងការប្រឡងនោះមានទាំងនិសិត្សព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជា សង្ឃថៃ ដូនជីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងដូនជីថៃ រួមទាំងនិសិត្សដែលជាជនជាតិថៃសរុបចំនួន១០០នាក់ និងអង្គ៕(SN-ជុំ សុធន)

 

photo_2017-03-28_16-05-56 photo_2017-03-28_16-06-03

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង