គ.ជ.ប ផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ចដំណើរការ និងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជន

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គ.ជ.ប បានបើកកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ចដំណើរការ និងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជន នៃគណបក្សនយោបាយសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្រោមអធិបតីភាពលោក មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប លោក ខន កែវ មនោ ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងលោក ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ៕

 

photo_2017-03-10_11-51-40 photo_2017-03-10_11-52-05 photo_2017-03-10_11-52-14 photo_2017-03-10_11-52-18 photo_2017-03-10_11-52-27 photo_2017-03-10_11-52-31 photo_2017-03-10_11-52-43 photo_2017-03-10_11-52-51 photo_2017-03-10_11-53-15 photo_2017-03-10_11-53-21

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង