សិង្ហបុរី៖ សិង្ហបុរីនឹងពិន័យមួយម៉ឺនដុល្លារ និងដាក់ពន្ធនាគារ៦ខែ ចំពោះជនណា ដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់សន្តិសុខក្នុងថ្ងៃជំនួបលោក ត្រាំ និងលោក គីម​ ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង