តូរ៉ុនតូ៖ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក ម៉ាក្រុង រិះគន់លោក ត្រាំ ដែលខឹងក្រេវក្រោធចំពោះសមាជិកក្នុងកិច្ចប្រជុំ ជី៧ និងចាកចេញទៅសិង្ហបុរីមុនកាលកំណត់ ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង