ប្រជាសហគមន៍បង្ហាញពីកង្វល់នៃកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសានក្រោមពីរ(វីដេអូ)

ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសានក្រោមពីរ បានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នខាងសហគមន៍ កំពុងមានការព្រួយបារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាប់រានដីព្រៃ ដីគេដូនតាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន ហើយដោយគ្មានដំណោះស្រាយរហូតមកទល់ពេលនេះ។

 

សូមទស្សនាការបង្ហាញពីកង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ជុំវិញកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសានក្រោមពីរ ដូចខាងក្រោម ៖

អ្នកស្រី ណាត់ សូតា មកពីភូមិស្រែគរ ឃុំស្រែគរ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង

 

photo_2017-03-09_16-09-50

 

 

អ្នកស្រី រុន សុខុម មកពីភូមិស្រែគរ ឃុំស្រែគរ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង

Untitled

 

photo_2017-03-09_16-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង