តែលអាវីវ៖ អ៊ីស្រាអែលរកឃើញឱកាសបំបែកល្បីចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ី នៅស៊ីរី ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង