វ៉ាស៊ីនតោន៖ លោក អូបាម៉ា ព្រមានថា បើអាមេរិកនៅតែបែកបាក់គ្នា ប្រជាធិបតេយ្យ និងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក មិនអាចស្រោចស្រង់បានទេ ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង