សឺណែវ៖ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលស្ថិតនៅនឹងមុខ បើមិនមានពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅលើពិភពលោក ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com