វ៉ាស៊ីនតោន៖ លោក ត្រាំ និយាយថា ជំនួបរវាងលោក និងលោក គីម ជុងអ៊ុន អាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១២ខែមិថុនា នៅសិង្ហបូរី ដដែល ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង