អគ្គិសនីកម្ពុជានិងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាលចំនួន៣ថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ) ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីកម្ពុជានិងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាល។ ប្រភពដដែលបន្តថាមូលហេតុដែលផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់គឺដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន៕ ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com