វ៉ាស៊ីនតោន៖ លោក ត្រាំ អាចមិនជួបលោក គីម ជុងអ៊ុន តាមកាលកំណត់នៅខែក្រោយមកទេ ដោយលោក ត្រាំ បានស្តីបន្ទោសចិន ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង