វ៉ាស៊ីនតោន៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងថា អាមេរិកនឹងបំផ្លាញអ៊ីរ៉ង់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្ម ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង