មុំបៃ៖ ចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់១០នាក់ ក្នុងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសជម្ងឺ Nipah នៅឥណ្ឌា ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com