វ៉ាស៊ីនតោន៖ អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក George W. Bush ចេញមុខរិះគន់ទង្វើច្រឡោងខាមរបស់លោក ត្រាំ លើឆាកអន្តរជាតិ ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង