តេអ៊ីរ៉ង់៖ ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថ្លែងថា មិនយូរទេ ពិភពលោកនឹងលែងទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកទៀតហើយ ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង