ប៊ែរឡាំង៖ ពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់៨២%ជឿថា អាមេរិកមិនមែនជាដៃគូ ដែលអាចជឿជាក់បាននោះទេ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com