ព្រុចស៊ែល៖ ប្រធានសហភាពអ៊ឺរ៉ុប ព្យាយាមការពារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តរកស៊ីជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ដោយបិទខ្ទប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិក ដែលដាក់លើអ៊ីរ៉ង់ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com