ម៉ាហាវ៉ាន់៖ មនុស្ស៣នាក់ផុតពីស្លាប់ ក្នុងចំណោមនុស្ស១០៧នាក់ ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅ គុយបា ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com