តេអ៊ីរ៉ង់៖ អ៊ីរ៉ង់ព្រមានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញ បើអឺរ៉ុបបរាជ័យក្នុងការសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com