ប៉ារីស៖ ក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់បារាំង នឹងផ្អាកគម្រោងទិញឧស្ម័នពីអ៊ីរ៉ង់តម្លៃពីរពាន់លានដុល្លារ ដោយអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មអាមេរិក ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com