ដាម៉ាស៖ ក្រុមភ្នាក់ត្រួតពិនិត្យអាវុធឲ្យដឹងថា កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរី ទំនងជាប្រើអាវុធគីមីសារជាថ្មី ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com