ប៉ារីស៖ បារាំងរកមូលហេតុ ដែលមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបាញ់មិនចំគោលដៅ ក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើប្រទេសស៊ីរីជាមួយអាមេរិក ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង