វ៉ាស៊ីនតោន៖ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមទទួលយកលោក Mike Pompeo ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក ជំនួសលោក Rex Tillerson ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង