តេអ៊ីរ៉ង់៖ អ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៏នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឡើងវិញភ្លាម ប្រសិនបើអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង