មែនប៊ីជ៖ កងកម្លាំងយោធាអាមេរិក លើកទង់ជាតិអាមេរិកឡើងនៅតំបន់ មែនប៊ីជ ស៊ីរី ដែលផ្ទុយនឹងការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីស៊ីរី ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com