វ៉ាស៊ីនតោន៖ អាមេរិកចង់ជួបចរចាជាមួយចិន ខណៈសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចទាំអពីរកាន់រីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com