«គ្មានហេតុផលណាមួយ ដែលអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថា មានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត លើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន»

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន បានអះអាងដូច្នេះថា «គ្មានហេតុផលណាមួយ ដែលអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថា មានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត លើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន»។

 

 

នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន៕

 

photo_2017-02-27_10-59-38

 

 

 

photo_2017-02-27_11-06-35

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង