ឈ្មោះ​​​ឃុំ សង្កាត់ដែលទើបបង្កើតថ្មីទាំង១៣

ភ្នំពេញ ៖ សង្កាត់ដែលទើបបង្កើតថ្មីទាំង១៣ មាននៅខេត្តព្រះសីហនុ២ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ១ ខេត្តក្រចេះ១ និងរាជធានីភ្នំពេញ៩។
ចប្ចុប្បន្នមានរាជធា១ សង្កាត់២៤ ក្រុង២៦ ស្រុក១៥៩ ខណ្ឌ១២ ឃុំ១៤១០ សង្កាត់២៣៦ និងភូមិ១៤៣៨៣។

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com